Spirituell astrologi

Vi lever i en tid hvor menneskets forståelse av spiritualitet er i stor endring. Det medfører at forståelsen av hensikten med denne jordiske reisen som kalles livet gjennomgår dyptgripende omveltninger. Den kanskje viktigste endringen er den gryende bevisstheten om at vi som sjeler er her på jorden som individuelle mennesker fordi det er det vi mest av alt har lyst til!

Det personlige reisekart over psyken, også kalt fødselshoroskopet, gir direkte tilgang til informasjon om personlighetens sammenheng, struktur og oppbygning. Istedenfor å lete og grave seg frem til informasjon om hvem man er, så kan man med hjelp av astrologien gå rett til essensen av det enkelte individ.

Read more