Om Per Henrik Gullfoss

Per Henrik GullfossPer Henrik Gullfoss ble født blant ville fjell og trange fjorder på vestlandet i 1957. Han har bodd på Sunndalsøra, Årdalstangen, Neiden og i Trondheim og Oslo. I dag bor han på Harestua, sammen med sine livsledsagere, Tone Isis Briana , og Amazonaspappegøyen; Ariel, som også tror han er gift med Tone.

Per Henrik har arbeidet med alternativ bevissthet siden 1980. Per Henrik er opptatt av å utforske og oppdage det ukjente. Som Tyr er det kanskje ikke unaturlig at han liker å være nyskapende og pløye upløyd mark.

Per Henriks formelle utdannelse er cand.phil. fra Oslo Universitet. Han har Teatervitenskap hovedfag, Religionshistorie storfag , med norrøn mytologi og mystikk som spesialemner. Samt Sosiologi og Sosialpedagogikk. Per Henrik brukte ellers mye av studietiden til å arbeide med frigruppeteater, og søke etter en mening med livet.

I 1980 la han ut på den reisen som nok har hatt størst betydning og innflytelse på ham. En 8 måneders reise som hovedsakelig foregikk i Mexico og Guatemala. I fotsporene og åndedraget til de gamle Mayaene. Han forlot Oslo som Ateist, men opplevde underveis nærværet av det guddommelige i alt som eksisterer. Han opplevde at jorden og universet var et hellig sted og har siden befunnet seg i en tilstand av absolutt visshet om eksistensen av det åndelige univers. Siden har han vært opptatt av å utforske dette åndelige univers, samt formidle til andre den eventuelle innsikt, kunnskap og forståelse som han med tiden måtte ha erhvervet.

Per Henrik GullfossPer Henrik har skrevet et utall artikler til astrologiske og alternative tidsskrift, innen og utenlands. Han var en periode redaktør for Astrologisk Forum og er i dag medarbeider i det Alternative tidsskriftet Harmoni ( tidligere ildsjelen) og orakel. Han har skrevet mange bøker om astrologi og tarot, i tillegg til bøkene i serien om; Kunsten å… og barnebøkene om Draculafluen.  Hvis du vil vite mer om eller bestille noen av bøkene, så kan du gå til BØKER.

I 1990 var Per Henrik en av grunnleggerne av den nordiske astrologiskolen, som fantes som en to og treårig utdannelse frem til år 2010.  Siden den tid har han rettet sitt astrologiske fokus stadig sterkere mot sjelens intensjon og har i dag ett ettårig undervisningsforløp om spirituell astrologi. Siden midten av nittitallet har han også tilbudt ettårige tarotutdannelser.

Per Henrik har ellers vært innom utallige områder innenfor det alternative. På midten av 90-tallet var han en av de første som holdt kurs i healing og bevissthetsutvikling med krystaller. Han har også arbeidet som regresjonsterapeut og med forskjellige sjamanske teknikker. På slutten av 90 –tallet dro han til Nederland og tok en utdannelse som certifisert firewalk instuktør. Det er hans foreløpig eneste alternative utdannelse.

Per Henrik GullfossEllers elsker Per Henrik å reise og utforske gamle kulturer og ukjente områder. Naturen er kanskje noe av det mest guddommelige Per Henrik vet om, og hvis du ser noen som rusler rundt og snakker med trær og kråker, mens han danser med skyene som leker seg på himmelhvelvet, så kan det godt være ham. Grunnet gleden over å reise, samt gleden over å dele sine skatter med andre, har Per Henrik arrangerte i perioden fra år 2009 frem til 2014  kornsirkelturer til  Wiltshire, Stonehenge og Glastonbury. I noen år arrangerte han også turer til det mytiske Irland.

Per Henrik elsker å farte langs veiene i Norge og finne noen av de uendelig vakre steinene som Norge har så mange av. Hagen i Harestua bærer preg av dette, da han har dratt inn flerfoldige tonn med vakre steiner og bygd sin egen steinsirkel, romersk ruin o.s.v.

Per Henrik har i mange år spilt Didgeridoo. Et australsk blåseinstrument, som baserer seg på sirkelpust. I det siste er han blitt mer og mer fascinert av hvordan trærne forholder seg til denne lyden/musikken. Han opplever at trærne lytter, og at de også kan bruke den energien og de vibrasjonene somspillet setter i gang til å helbrede og utvikle seg. I det hele tatt er Per Henrik dypt fascinert av trærnes utvikling og bevissthet.

Han elsker også dyrene, inkludert de fantastiske rovdyrene, og får vond smak i munnen av det siviliserte menneskets forhold til rovdyr og deres rovdyrpolitikk. Han tror at så lenge mennesker føler at de er utvalgte og mer verdifulle enn andre mennesker, folkeslag, eller dyr og trær, så vil undertrykking med nødvendighet fortsette å eksistere.

Per Henrik GullfossPer Henrik er først og fremst opptatt av bevissthet, kreativitet og glede.

Det å gå gjennom krevende og utfordrende prosesser synes ellers til tider å være nødvendig for å utvikle ny bevissthet og dermed kunne berike, forandre og forbedre sitt liv på hittil uante måter.

I 2007 ble han utsatt for en alvorlig bilulykke med hjernehinneblødning, store kvestelser og ganske sterke ettervirkninger. Året før hadde han en opplevelse av å være opplyst etter å ha besøkt en meget spesiell åndelig gruppe/sekt på Kanariøyene. I løpet av kort tid fikk han dermed oppleve hva det vil si å være i fullstendig trygg kjærlighet og harmoni med universet  (oppplyst) og hva det vil si å være fanget i helvete (en klinisk depresjon som varte en god stund etter bilulykken.)

Disse to erfaringene av å være helt i lyset..og å være helt omgitt av mørket, har utvidet hans opplevelse av seg selv og den indre og ytre verden. I en periode av depresjonen hadde han helt mistet evnen til å sanse eller oppleve naturen og sin sjels kontakt med det spirituelle. Men til tross for denne opplevelsen av å være helt avskåret fra essens og noen større kraft/natur, så tvilte han aldri ett øyeblikk på den spirituelle virekligheten.

Tross alle sine rundturer gjennom dette forunderlige livet og den alternative verden kommer Per Henrik alltid tilbake til Astrologi og Tarot. For utvikling av åndelig bevissthet er dette i Per Henriks oppfatning to magisk gaver som inneholder uendelig med informasjon og visdom. Tarotkort sammenligner han gjerne med poesi og Astrologi med prosa. Astrologi er ikke bare læren om hvordan psyken vår virker og våre oppgaverog arbeidsredskaper i tredimensjonale verden. Det er jo planetenes bevegelser rundt hverandre og seg selv som skaper tid. Han oppelver at det viktigste for ham er å utvikle og forandre sin egen og andres bevissthet. Siden det å ha bevissthet er forutsetningen for at permanent utvikling og forandring kan skje.

 

Ellers så opplever han at mennesket er inkarnert på jorden fordi det er her de har lyst til å være. Han tror ikke livet hverken er en slags lære og utsilingsprosess (kristendom) eller et evig hjul av meningsløs gjentagelse som det bare gjelder å komme seg ut av (buddhisme) . Han tror det jordiske livet er en fantastisk mulighet for sjelen som ønsker å utfolde og oppdage seg selv. Jorden er ikke en bakevje for litt treige sjeler, men stedet hvor den gudommelige essens utfolder og stadig overrasker seg selv. Jorden er et sted hvor det ukjente utforskes og det uskapte tar form. I forhold til den gaven det er å utfolde og utforske det ukjente og uskapte, så tror han at smerten og lidelsen på jorden er like betydningsfulle som noen humpete gresstuster på en fotballbane.  Når han iblant husker hvem han egentlig er, så vet han uten fnugg av tvil at bare det Å VÆRE er en så stor gave at det overstråler enhver form for ubehag og vansker som midlertidig synes å skygge for lyset.

Han er full av beundring og begeistring for alle dere andre romfarere som deler denne eventyrlige reisen gjennom tid og rom med ham.
Hvis du har lyst til å sende ham en hilsen, eller dele noe annet med ham, så kan du nå Per Henrik på denne emailadressen.

gullfoss@hebb.no

Varme og inspirasjon

Per Henrik