Om Astrologi

Astrologi solurVi lever i en tid hvor menneskets åndelige bevissthet er i rivende utvikling. Stadig flere erkjenner at vi er en sjel på reise gjennomd et jordiske liv. Astrologien gir oss en helt unik mulighet til å se hva som er sjelens intensjon og hensikt med denne reisen. Den eldre og klassiske astrologien ble først og fremst brukt til å forutsi hendelser og sykluser i den ytre verden. I det 20. århundre var astrologien i frontlinjen når det gjaldt å utvikle en ny forståelse av psykologien. Det personlige horoskop er et redskap som gir direkte adgang til innsikt i et menneskes psyke. Horoskopet viser hvilke kvaliteter og frekvenser du søker å utfolde og erkjenne gjennom det jordiske liv.

Psykologien har ofte som formål å få jeget til å fungere bedre og mer effektivt i samfunnet og den verden mennesket har skapt I det tredje årtusen ligger ikke lengre denne formen for psykologi i forkant av utviklingen. Men astrologien tilbyr noe helt enestående for de som søker videre utvikling. Den spirituelle astrologi er fokusert mot å gi oss en klar kontakt med vår sjels intensjon og slik lære å være i samklang med vår essens og opprinnelige frekvens. Vi står overfor et stort kollektivt sprang i bevissthet. Den astrologien vi underviser i her er en astrologi som gir direkte innsikt i hvordan vi kan omfavne den nye bevissthet og leve i harmoni med vår egentlige væren og sanne natur. Vi lærer med andre ord både å lytte til tidsånden og leve i samklang med den sfæriske musikk. Planetens vandring over himmelen er tonene som til sammen skaper både vår individuelel musikk og menneskehetens kollektive symfoni.

Astrologien og det personlige horoskopet er den ypperste veiviser til bevissthet om hvordan vi kan bruke jeget som et fokuspunkt for sjelens energi og kvalitet. I løpet av dette året vil vi lære å forstå den sjelelige betydning av elementer, kvaliteter og tegn. Vi vil lære å lese sjelens intensjon for utvikling og erfaring gjennom planetenes plassering. Dette vil også innebære at vi lærer å ta i bruk en helt ny forståelse av de astrologiske hus. Vi vil også forstå hvordan den enkelte bit og helheten i et menneske og horoskop henger sammen sett fra sjelens perspektiv.