Astrologisk Coaching

Med Per Henrik Gullfoss,

Dette er en sterk prosess, som skjer gjennom ti personlige konsultasjoner.
Utgangspunktet for konsultasjonene er ditt personlige horoskop og de 10 delene av din personlighet som vises gjennom planetenes i ditt horoskop. Vi starter med Solen og slutter med Pluto.
Denne prosessen tar sikte på å gi deg en dyp kontakt og tilgang på din egen kraft både som individ, som en del av samfunnet og som en sjel.

Boken: Du er født til å elske, vil kunne brukes som grunnlag for selvstudiet under reisen.
Et eksemplar av denne boken vil være inkludert i honoraret.

Den samlede sum for 10 konsultasjoner, hver med varighet på minimum en time, vil være kr. 10000,-. 
Summen kan betales på forhånd,  eller fortløpende som konsultasjonene skjer. Selv om horoskopet ligger som grunnlag for forløpet og samtalene vil være hovedtyngden, så vil det etter behov tas i bruk forskjellige metoder som fantasireiser og bruk av diverse andre redskaper som oppgaver, kort, meditasjoner og liknende.

Innmelding skjer gjennom kontakt med Per Henrik via mail eller telefon