Spirituell Astrologi

Spirituell AstrologiLær å gå direkte til sjelens intensjon!

Ettårig kurs over 16 tirsdager 18.00 – 21.00  starter 24. september 2024

Denne utdannelsen er for alle som arbeider med eller ønsker å arbeide med astrologi og åndelig veiledning. Den er også en utmerket vei til visdom for de som først og fremst vil bruke utdannelsen til egen vekst og utvikling. Den gir tilgang på en bevissthet om en selv og andre på ett nytt nivå og. Kunnskapen du får tilgang til er å forstå hvordan sjelens intensjon med dette livet kan leses ut av fødselshoroskopet.  Alle mennesker er født med en spesiell kvalitet og er et unikt uttrykk for den kraft som utfolder seg i og gjennom alt liv. Når du lærer å lese et horoskop fra sjelens perspektiv vil denne innsikten bli tilgjengelig for deg.

Vi vil gjennomgå den sjelelige betydningen av elementer, kvaliteter og tegn. Vi vil lære om sjelens intensjon for vekst og utvikling gjennom planetenes plassering i hus og tegn. Dette innebærer også at vi vil lære å bruke en helt ny innsikt i forståelsen av de astrologiske husene som en veiledning for å leve i harmoni med sjelens intensjon. For de som søker å guide seg selv og andre til dypere kontakt med sin sjels intensjon er astrologien en uvurdelig gave.

Deler av det skriftlige kursmaterialet finnes i Per Henrik Gullfoss bok The Complete Book of Spiritual Astrology utgitt på Lewllyn i 2007.

Forkunnskaper

Ingen astrologiske forkunnskaper kreves. All astrologisk kunnskap vil være en base du bygger videre på.

Start: 24. september 2024
Sted: Zoom
Pris:r kr 9500,- for hele året (18 kvelder høst 2022/vår 2023)

For mer info kontakt Per Henrik Gullfoss
e-mail; gullfoss@hebb.no eller mobil 93420205