Konsultasjoner

Per Henrik Gullfoss tilbyr private konsultasjoner. Konsultasjonene foregår i våre lokaler i  Unity senteret på Youngstorget i Oslo eller på Harestua. Du har en personlig samtale med Per Henrik. Som del av pakken vil kunden få ett lydopptak av konsultasjonen (CD) til senere glede og nytte.
Hvis du ikke kan komme til Oslo er det mulig å ta konsultasjonen via skype. I spesielle tilfeller, når det er eneste mulighet vil det også la seg gjør å ta konsultasjonen over telefon.

Personlig horoskop
En astrologisk konsultasjon tar ca 1 1/2 time. I løpet av denne tiden vil vi se på dine grunnleggende mønstre, hvordan de ble dannet og hva du kan gjøre for å forløse dem. Vi snakker om hvordan du kan frisette og bruke din karft og kreativitet. Temaer som kjærlighet, indre vekst og livsretning er essensielle. En konsultasjon inkluderer utregnet og opptegnet horoskop samt transitter og progresjoner for gjeldende år.Konsultasjonene vil bli tatt opp på en c.d.

Pris 1900,-

Horoskop fra sjelens perspektiv

Per Henrik Gullfoss har utviklet en «ny» metode for å tolke ditt astrologiske fødselskart set fra sjelens dimensjon. Hovedfokuset i tolkningen er å se sjelens intensjon og «drøm» for inkarasjonen og hvordan du kan samarbeide med denne visjonen, for å manifestere og oppleve sjelens intensjon best mulig innenfor rammen av tid og rom.
Tolkningen foutsetter at du allerede har en viss kontakt med og innsikt i sjelens dimensjon og intensjon, og at du ikke er så opphengt i jegets prosesser og utfordringer at du mentalt/spirituelt/emosjonelt har nok med jegets inn og utviklinger.

Pris 1900,- 1700.- på messenger

Årshoroskop

Etter å ha fått stilt ditt fødselshoroskop kan du få stilt ditt årshoroskop. Vi går da dypere inn i de temaene som blir spesielt viktige for deg i det kommende året. Anbefales å ta i nærheten av din fødselsdag.

Pris kr.1700,-

Du kan også bestille:

Firmahoroskop
Hva skjer med bedriften ?
Når starte en bedrift ?
Kjøp/salg av bedrifter ?

Fabel

Denne fabelen er basert på gamle symboler, som er spesielt tilknyttet deg og ditt horoskop. Dette gir en unik opplevelse av ditt liv som en indre reise. kr.400,-

Fabelen sendes i posten eller via email.

Partner horoskop

Dette baserer seg på tre sesjoner. To hvor partenes horoskop blir tolket hver for seg, og en hvor man ser på hvordan de fungerer sammen, samt ser på ett tredje horoskop som representerer selve parforholdet.

Pris for tre konsultasjoner kr.4000.-
Varighet 1 til 1 1/2 time pr. sesjon.

Tarot

I en tarotreading søker vi å samle trådene i ditt liv. Vi går inn på de prosesser du står oppe i akkurat nå og ser på hva du kan gjøre for å få alt til å fungere så godt som mulig. En tarotlegging vil kunne hjelpe deg til å få kunnskap og innsikt så du kan forandre og forme ditt eget liv.

En konsultasjon varer ca. 1 time. Pris kr. 1000,-