Mytologi & Alternativ bevissthet

Alle bøkene som omtales her kan kjøpes i Magasinet Harmonis nettbutikk eller direkte fra forfatteren Per Henrik Gullfoss De er fire bøker i en inspirerende serie om hvordan man enkelt kan få det beste ut av livet De heter:

  • Kunsten å være unyttig
  • Kunsten å handle rett i en gal verden
  • Kunsten å bygge sin egen gud
  • Kunsten å være levende.

 

MENNESKEHETENS SPIRITUELLE HISTORIE
Dette er den foreløpig siste boken jeg har skrevet.  Denne boken er skrevet for de søm ønsker å vite. Hvem vi er. Hvor vi kommer fra. Hvor vi er nå og hvor vi er på vei.
For å forstå meg selv har jeg vært nødt til å utforske og forstå menneskehetens historie og utvikling fra vår spede start og frem til i dag.

 

ODINS ØYE Den aller første boken Per Henrik Gullfoss skrev var en bok hvor han tolket de norrøne mytene som visdomshistorier fulle av innsikt og erkjennelse. Boken heter Odins øye fordi Odin hadde gitt sitt eget øye i pant for å få drikke av visdommens brønn.

DU ER FØDT TIL Å ELSKE Denne boken er som en manual for kjærlighetsavhengige. Den viser en ti stegs pyramide du kan bestige for å være selvforsynt med kjærlighet. Den er basert på astrologisk informasjon og en dypere forståelse av hvordan frekvens og energier virker på denne lille planeten. På en enkel og lett tilgjengelig måte forteller boken deg umuligheten av å bosette deg i sjette etasje på kjærlighetens hus uten å ha de fem andre på plass.

SJELENS HISTORIE Denne boken forteller om en sjels historie utstrakt i tid. Den viser hvordan det ene livet er forbundet med det forrige, og hvordan det går en rød tråd gjennom en sjels forskjellige inkarnasjoner. Selv om personlighetene er forskjellige kan vi kjenne hvordan det er den samme sjelens grunnsubstans som vokser, modnes o g utvikler seg gjennom liv etter liv. Den viser også hva som skje når sjelen i sin søken etter spirituelle innsikt og forståelse blir overmodig og overvurderer sin egen åndelige kapasitet og innsikt. Vi ser hvordan enkelte feilsteg kan føre til nye begynnelser og videre utforsking av jordisk liv på veien mot visdom, erkjennelse og ubetinget kjærlighet fult manifestert i den fysiske verden gjennom ett individ og en personlighet. Forfatteren av boken er denne sjelens innehaver, som i dag erfarer seg selv som personligheten Per Henrik Gullfoss. På samme måte som det å forstå sin egen barndom og oppvekst gir en dypere innsikt i personlighetens natur og kvalitet, så opplever Per Henrik at kunnskap om disse livene har gitt ham en mye dypere forståelse av sin egen sjels natur og essens. I tillegg har den gitt ham en helt annen opplevelse av hvem han er i dag og hvorfor han er akkurat den han er.

GPS. Et navigasjonssystem for den spirituelle søker.
Heldigvis har vi alle en indre veileder som vet hvor vi skal svinge langs livets landevei og når vi skal stoppe opp og ta en kaffepause eller bosette oss ett sted i vårt indre landskap. Ved hjelp av denne boken vil Du selv kunne finne veien som fører deg gjennom den spirituelle puberteten og inn i det åndelige voksenlivets frihet og fullbyrdelse.

HVORDAN BLI EN SUKSESS Denne boken dreier seg ikke om penger og verdslig suksess, unntatt når den gjør det. Det aller viktigste i denne boken er at den på en enkel og lettfattelig måte kan gi deg noen enkle forklaringer på hvorfor din natur og essens e rå være en suksess. Din personlighets viktigste bidrag til denne suksessen er å forstå at den allerede er det. og at den er kommet for å være akkurat deg. Den er med andre ord en enkle manual for hvordan du kan omprogrammere deg selv til å bli ett «program» som stråler av suksess og selvfornøydhet. Lykke til