Astrologi og Tarot

Svært mange av Per Henriks astrologibøker har vært utgitt på forlag som opphører å produser dem etter en viss tid.
De bøkene som beskrives her er de som fortsatt kan fås tak i gjennom andre kanaler enn antikvariater og bruktbokkjøp å internett.

Det er to land foruten Norge som fortsatt trykker og selger mine astrologiske bøker.

USA

Via internett og Amazon kan du kjøpe ” THE COMPLETE BOOK OF SPIRITUAL ASTROLOGY.
Den er som du ser på engelsk og er den eneste boken som finnes som omhandler dette unike perspektivet på hvordan horoskopet speiler sjelenes intensjon med denne inkarnasjonen. Den flytter astrologien opp til ett nytt plan av innsikt. Det dreier seg ikke lengre om å spå en fremtid eller hva som skjer i den ytre verden. Ei heller å finne fem feil så vi kan rette på med personligheten. Det dreier seg rett og slett om at du er kommet for å leve ut og erfare den personlighet, frekvens og tilstand som vises i ditt fødselshoroskop. Det er ikke en feil at du ikke får alt rett ved første forsøk. Det viktige er ERFARINGEN av å være deg. Du er ikke en personlighet som har en sjel skjult ett hemmelig sted langt der inne på dypet av roterommet. Du er en sjel som erfarer seg selv gjennom å utfolde og oppleve det å være din personlighet. Hvis du har et mangfold av opplevelser av gode, vanskelige , dårlige og kuriøse opplevelser, så er de tnettopp dett emangfoldet sm bidrar til å gi din sjel en dypere erkjennelse av temaet den er kommet for å erfare:

Danmark

Forlaget Zosma i Danamark trykker og selger en gode del av mine astrologiske bøker og to av mine tarotbøker. Hvis du som nordmann/kvinne rygger tilbake ved tanken på å lese dansk, så husk på at vanlig bokmål egentlig er en lett norskifisert versjon av dansk ( som var vårt offisielle språk i mange hundre år)
Mailadressen hvor du kan bestille disse bøkene er : Per Birkemose <forlag@zosma.dk>

 

Astrologi

ASTROLOGIENS EVENTYRLIGE VERDEN,
På en spennende måte, inspirert av myter og eventyr, gir boken en innføring i de astrologiske grunnprinsippene og byggeklossene. Du lærer om tegn, planeter, hus og aspekter. Den gir en unik opplevelse av hvordan det personlige fødselshoroskopet et ett enestående redskap til bevissthet og selvutvikling.

MÅNEKNUTENE – VEIEN TIL ETT RIGERE LIV
Når boken ble utgitt på norsk het den sjelens stjernetegn. Boken forteller noe om hvilken bagasje vi har med oss fra tidligere inkarnasjon ( sydnoden) og hva vi trenger å strekke oss mot for å fullbyrde vår sjels erfaring og utvide vårt potensiale og vokse i dette livet. Måneknutene er skjæringspunktet mellom solen og månens baner. De viser til det punktet hvor vår indre forandring skjer på ett dypt plan. De viser veien vi må gå for å bli hele og være en nyfødt fugl Phoenix som stiger frem av gårsdagens flammer, som nå er brent ned og ligger igjen som fruktbar aske i vår bevissthet..

ASPEKTER
Dette er en fagbok som kan kjøpes av de som arbeider med å tolke ett horoskop. Det er den grundigste og antagelig den beste boken om aspekter som er å få tak på uansettt språk og astrologiske spesialfelt.

DIT STJERNETEGN
Dette er den danske utgave av boken Ditt Stjernetegn som ble utgitt på Orion forlag i Norge og solgte over 20.ooo.- eksemplarer i Norge.
Denne boken er en veiledning for hvordan du får det beste ut av livet nettopp gjennom å få det beste ut av det at du tilhører ett fantastisk stjernetegn. Denne boken er like givende for de som bare har overfladisk astrologisk interesse, som for de som er astrologer.
her finner du helse og karrieretips. Viten om dine skjulte behov og hvordan ditt stjernetegn viser vei til dine visjoner, riktige valg og visdom.

Tarot

Lærebok i Tarot

Er nå tilbake på norsk etter utallige henvisninger. Den er i hendig spiralinnbinding som gjør at du kan bla frem og tilbake og
bruke den så flittig som bare ihuga tarotleggere som elsker kortene og boka kan få til. Boken finnes på Hamroni forlag og fås
kjøpt via nettbutikken til       www.harmonimagasinet.no

 

SVÆRDSVINGERE OG LYNSLYNGERE
Boken er den samme som i Norge ble utgitt på Orion Forlag og het Lærebok i Tarot.
Boken gir en fin innføring i hvordan man kan bruke tarotkortene til å forstå seg selv, andre og den verden vi befinner oss i.
Kortene blir i mindre grad beskrevet som spådomskort, men sett på som verktøy og redskaper vi kan bruke til å se hvordan vi kan påvirke og skape en fremtid vi selv ønsker å oppleve.

TAROT OG SJELENS INTENSJON

Som tittelen indikerer er dett en bok som viser hvordan du kan bruke tarotkortene til å forstå og leve i mere samklang med din egen sjels intensjoner og synsvinkel.

 

NORGE

Det er to bøker du bare kan få tak i via forfatteren selv eller bladet Harmoni.
Den ene er ODINS ØYE, som er omtalt i den andre avdelingen. Hvis du kjenner til de astrologiske planetene, så vil den boken gi deg en forståelse av sammenhengen mellom de nordiske gudene og planetenes essens og kvalitet. I astrologien har de fått navn etter gudene i den romerske/greske mytologien. Gjennom å se på de i lys av den norrøne mytologien får vi en mye dypere forståelse av den kultur og mentalitet vi selv har vokst frem i. Av og til pleier jeg å si at kristendommen ligger som ett ferniss oppå et mye dypere lag av vår natur, som er formet av det norrøne verdensbildet og visdommen i mytene fra det verdensbildet

 

Den andre heter ASTROLOGI & ENERGI
Den viser hvordan livets syklus er sammenhengende med aktivisering av forskjellige kvaliteter i vår energetiske kropp som vi kaller auraen. Den viser hvordan fokusering og utfoldelse av vår livsenergi gjennom chakraene er knyttet til syvårssykluser. Boken er ett fantastisk redskap til å få en dypere forståelse av når og hvordan du skal utfolde deg i samklang med den aktiveringen av din livsenergi som skjer i livets naturlige syklus. Fundamentet for boken er forståelsen av hvordan transittene, ( planetenes gang over himmelen) påvirker våre energi legemer. Den har spesielt fokus på Uranus og Saturn, hvor Saturn sørger for at vi har struktur og styrke nok til å håndtere den energimengden vi gjennomstrømmes av. Mens Uranus vekker opp og setter i gang nye impulser og gjennomstrømninger.
Denne boken er for de som ønsker å få en dypere forståelse av mennesket som ett energifelt og frekvens.