Astrologiske foredrag

 

Til Foreninger, grupper, lag og lignende med små eller ingen forkunnskaper om astrologi.

 

Innføring i Astrolog. Hva er ett horoskop og essensen av de tolv stjernetegn.

Vi ser også på selve kartet med hus og viser hva man kan lese ut av ett horoskop.

Tolv steg til mestring av kjærlighet.

I astrologien finnes en vei og metode som gir deg redskapene til å være den som bestemmer hvor mye kjærlighet det skal være i ditt liv. Informasjonen er basert på astrologi, men formidler hvordan du må bygge fundamentet og de første etasjene på kjærlighetens hus før du begynne rå strekke deg oppover mot ukjente høyder.

Astrologi og sjelens intensjon.

Foredrag om hvordan vi kan skifte perspektiv på livet ved hjelp av astrologien.

I dette foredraget vil vi se at ditt fødselshoroskop er ett reisekart som viser ikke bare hvem du er som personlighet, men også hva som var sjelens intensjon med din livsreise.

Til Bedrifter og Organisasjoner

Ett foredrag med utgangspunkt i bedriftens horoskop. Jeg trenger da stiftelsestiden for bedriften. Med bas i gamle vitenskapelige prinsipper vil jeg i dette foredraget snakke om bedriftens styrke og svakheter. Områder den må konsentrere seg om og områder hvor bedriften er spesielt ressurssterk.  Interne behov og struktur vil bli sett på i forhold til eksterne behov og interesser,

Vi vil i tillegg se på aktuelle muligheter og utfordringer som skje ri øyeblikket og gi strategier for hvordan disse kan håndteres og bruke spå best mulig måte til bedriftens beste.

Foredraget vil kunne utvides til en work-shop hvor vi også ser på individuelle horoskoper og muligheten for å effektivisere samarbeidet mellom disse personene. Unødige misforståelser og ikke ønsket friksjon vil kunne fjernes sli at kreativiteten vil kunne økes og utvikles.

Rene Astrologiske Foredrag.

Ett hvert tema dere har interesse av vil kunne tas opp i foredraget.  Per Henrik Gullfoss har utdannet brorparten av dagens astrologer i Norge og har kunnskap fra samtlige felt innen astrologi.

Noen smakebiter på muligheter kan være:

Demokratiets ideer om Frihet Likhet og Broderskap og planeten Uranus sin Innflytelse og betydning.

Måneknutene og sjelens vei. Vi ser her på begreper som karma og dharma og hvordan du kan erobre nye områder og vokse som sjel og menneske gjennom livet.

Planeten Pluto og temaet skjebne eller fri vilje. Hvordan forholder vi oss til vår skjebne, livets nådeløse forandring og det faktum at alt hele tiden er i forandring og bevegelse. Samtidig er det å gi slipp på det som er gammelt, stivnet og fastlåst det som gir grunnlaget for nytt liv.

Astrologiens Sol og Måne

Lær å skille mellom deg og din reaksjon på andre.

I den kinesiske filosofi har man delt verden i to forskjellige begreper som man kaller Yin og Yang. Yang er den aktive og utadgående, mens Yin er den passive og reseptive. I astrologien er de to kanskje mest sentrale planetene som gir oss vår identitet solen og månen. Nesten alle kjenner sitt soltegn (stjernetegn), mens bare de som har gått litt mer inn på hva astrologi virkelig er kjenner sitt månetegn. Der solen viser hvordan energi strømmer fra mitt indre og ut til andre, så viser Månen hvordan jeg reagerer når strømmen av energi fra andre treffer meg. Vi vil se på hvordan sol og måne i livet og horoskopet kan danse en vakker dans sammen, istedenfor å stendig tråkke hverandre på tærne.