Stjernetegnenes essens og kraft

Kjærlighet og bevissthet er eksistensens natur og byggeklosser!

Våre sjeler kommer ned på jorden for å erfare utallige varianter av kjærlighet og bevissthet, slik de utfolder seg i vår ”virkelighet”. Vi erfarer intet annet enn kjærlighet og bevissthet! Det er kun spørsmål om hvordan vi velger å fokusere vår bevissthet og kjærlighet! Vi kan elske oss selv, våre barn eller kålruletter og søppelkassene i bakgården. Vi kan elske å fortelle andre sannheten, å føle oss bedre enn andre, eller å være sure, forurettet og urettferdig behandlet. Alt er et spørsmål om hvor vi fokuserer vår kjærlighet. Vi kan velge å føle kjærlighet kun når andre elsker oss og er ”snille”. Vi kan velge å elske kun når lommeboka er full og alt er trygt og flott.

Det samme gjelder bevissthet. Vi kan være bevisste om hvor dumme andre er, eller om hvor flinke vi er til å bake kaker. Vi kan være bevisst om alt det vakre som finnes i vår verden, eller flytte bevissthetens fokus over til alle som er utakknem- lige, selvopptatte og urettferdige. Det som kan sies med sik- kerhet er at alt vi erfarer på jorden springer ut av kjærlighet og bevissthet. Hvis du aksepterer at universet faktisk er bygd opp på denne måten, så gjenstår spørsmålet om hvorfor du iblant velger å elske smertefulle ting og sørger for å begrense din bevissthet til det grenseløst kjedsommelige? De fleste tror de egentlig ønsker å leve med full bevissthet og et absolutt åpent hjerte, men slik er det nok ikke. Hvordan vet jeg det? Jo, jeg ser meg rundt og ser på verden. Det krever stor sjelsro og spirituell styrke å elske ubetinget og å være absolutt bevisst. Men selv om du velger å gå denne veien, så er du kommet for å erfare gjennom å fokusere både din bevissthet og ditt hjerte gjennom spesifikke frekvenser og erfaringer.

Ditt stjernetegn forteller deg mye om hvordan du er kommet for å erfare denne virkeligheten. Din sjel er ikke født i et stjer- netegn. Den kommer fra en helt annen dimensjon av eksistens enn den jordiske lille boksen av tid og rom. Ditt personlige horoskop og ditt sol/stjernetegn, sier mye om hva slags fokus og utgangspunkt du har valgt for denne reisen gjennom tid og rom. Det finnes tre forskjellige grunnkategorier å velge mellom når du skal fødes som menneske. Det første valget er å fokusere gjennom å erfare enhet gjen- nom å dele verden i det som er innenfor enheten og det som er utenfor. Dette er utgangspunktet for de fire faste stjernetegnene, Tyr, Løve, Skorpion og Vannmann.

Opplevelsen av sentral guddom som rommer alt er sammen- fallende med denne frekvensen og kan knyttes til monoteisme.
Det andre valget er å erfare gjennom dualitet og kontrast. Her deles verden opp i motsetninger som kjemper mot hverandre, eller halvdeler som skal føyes sammen. Dette er utgangspunktet for de fire kardinale stjernetegnene, Vær, Kreps, Vekt og Steinbukk.
Opplevelsen av det guddommelige som todelt, som f.eks.: Yin/Yang Gud/ Gudinne Himmel/Jord er sammenfallende med denne frekvensen og kan knyttes til dualismen i religio- ner som f.eks. gud/djevel godt/ondt.

Det siste valget er å komme ned for å erfare hva kjærlighet og bevissthet er gjennom mangfold og uendelighet. Stikkord for denne måten å oppfatte universet på er å søke utfordringen med å gjøre kaos til kosmos. Eller hvordan finne orden i det tilsynelatende tilfeldige og ubegrensede. En vitenskap som kvantefysikk og erfaringen av det guddommelige som alle- stedsnærværende i et ubegrenset antall former og skikkelser er forbundet med denne varianten. Den kan også forbindes med den guddommelige forståelse som finnes gjennom polyteisme (flerguderi) og mytologier, som f.eks. hinduismen.

Denne varianten er utgangspunktet for de fire bevegelige stjer- netegnene, Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk.