Astrologi – lær å forstå ditt horoskop

Har du lyst til å utforske horoskopet ditt er kurset Astrologi – lær å forstå horoskopet ditt svaret

Astrologi – lær å forstå horoskopet ditt

med Per Henrik Gullfoss og Briana Holberg

Lær å forstå deg selv og andre på en ny måte.
Kurset vil vi ta for oss elementene som danner den menneskelige psyke som kjærlighet og relasjoner ( Venus), følelser (Månen)
grensesetting (Saturn), ekspansjon (Jupiter), identitiet (Solen), spiritualitet (Neptun), originalitet (Uranus), kraft og energi (Mars)
transformasjon (Pluto) samt sårene (Chiron).
Kurset baserer seg på planetene i horoskopet og deres plassering i element, kvalitet og tegn samt deres innbyrdes forhold.
Kurset inkuderer opptegnet horoskop. Kurset er beregnet på begynnere eller de som har litt kjennskap til astrologi.
Tid: lørdag/søndag 20.-21. oktober kl. 11-17
inkl. matpause, kaffe/te/kjeks serveres
Sted: Mind Body Spirit, Skovveien 13, Oslo
Pris: 2200,-

Henvendelse og informasjon:
E-mail: mail@magasinetharmoni.no
Briana Holberg, mobil 93420202
eller Per Henrik Gullfoss mobil 93420205
For mer info trykk her