Nymåne 7 august

Gjenopprettelse av Orden

Fullmåne 7 august på kvelden.

Det som skjer er at det som har løpt løpsk bremser opp. For noen virker det som om ting stopper, Mens det virkelige arbeidet begynner. Stikkord for det som skal skje fremover er gjenopprettelse av mening, harmoni og kvalitet i menneskelige og samfunnsmessige forhold. Fra og med 12 august vil det bli nødvendig å gå gjennom fortidens «papirer»- utsagn og påstander, for å sjekke hvordan de har virket og om de har substans og sannhet i seg. Dette er en ny begynnelse. Den krever organisering, ledelse og evne til overblikk. Din oppgave på det personlige plan er å se hva som er til det beste for deg, andre enkeltpersoner og helheten. Det vil ikke fungere å ofre den ene av disse til det beste for de andre. Enten er det bra for alle parter, eller dårlig for samtlige. Denne fullmånen vil med all tenkelig klarhet vise deg hva som fungerer, hva du må undersøke nærmere og hva du må ordne opp i. Når solen kommer frem blir alt det som har vært skjult av skyggene synlig og må ryddes.
Da blir det så vakkert der du er.
Astrologiskolen åpner for nye elever som går på visdommens vei den 7. september