Nytt Tarot weekend kurs i Oktober

Vi har nytt weekend kurs i Oktober!

Tarotkortene brukes til livsveiledning og bevisstgjøring om aktuelle situasjoner og spørsmål i livet. De 78 kortene er delt inn i den store og den lille arkana. Den store arkana dreier seg ofte om de spirituelle og arketypiske temaene de fleste møter på sin livsvei.

Undervisningen vil ta i bruk øvelser, indre reiser ol. for å bli kjent med kortene. En del av læringen vil være å trekke kort på seg selv og andre i ulike typer legg.