Solformørkelse ved vårjevndøgn

Solformørkelse I Fiskenes tegn

 

Den tjuende Mars 2015. vil det i Norge være en ganske omfattende solformørkelse, som skjer i siste grad av fiskenes tegn. Som de fleste vet har vi levd i Fiskenes tidsalder fra år 0 og frem til våre dager. Denne solformørkelsen er en del av «gudenes» måte å avslutte denne tidsalderen på. Solformørkelsen

Solformørkelsen vil strekke seg over hele landet. Startpunktet er avhengig av hvor du bor.
Helt i syd ( Kristiansand) vil den starte 09.42. Lengst i nord vil den begynne 10.12 ( Kirkenes)Den vil være på sitt maksimale mellom 10.48 (Kr.sand) og 11. 16 (Kirkenes) Den er over mellom 12. 02 ( Kr sand) og 12. 12 (Kirkenes)

Solen slukes av Månen Før vitenskapen kom på banen og forklarte fenomenet på sin mekanisk vitenskapelige måte var solformørkelser ansett som en magisk og ikke så rent lite skremmende begivenhet.  Du kan tenke deg at når lyset ble «slukt» så kom frykten for mørket frem. Angsten for å miste lyset var jo skremmende både fysisk og psykisk. Vårt sinn og våre følelser er like avhengig av lys og varme som plantene og landbruket er det.

Hvem er du bak fasaden

Når vi har flyttet astrologien over på det indre og energetiske plan, så betyr ikke lengre en solformørkelse at den ytre verden vil kastes ut i mørke, kaos og oppløsning. Det var ofte tilfelle i hin hårde dager når mennesket var mindre «opplyst» og mentalt enn det er i dag.

I dag vil det si at vår ubevisste og emosjonelle side deker over og skygger for vårt indre lys. Det vil si at det setter i gang en periode hvor våre instinkter og ubevisste reaksjoner har en tendens til å slå sterkere inn enn fornuften og det rasjonelle. Dette kan være veldig vanskelig for de som har angst for sine egne følelser og behov for kontroll over verden og menneskene rundt seg. For mennesker som er venner med sine dypere og mere instinktive sider, så kan dette være en fin tid for nye opplevelser og ett dypere møt med hvem man egentlig er bak fasaden.

 

Hvilken rolle spiller du på livets scene? Skurken, helten, den tvilende, tenkeren, drømmeren…….o.s.v.

Denne solformørkelsen er forbundet med ditt bilde av deg selv og arketypen du spiller ut med livet ditt.  Det vil bli nødvendig å se på hvordan du har idealisert andre og dermed satt de på en pidestall og «fratatt» dem deres individuelle personlighet med sine styrker og svakheter. For å vise deg kraften en arketype kan ha på psyken kan vi ta Jesus som eksempel. Hvem han var som person er ikke det viktigste, men hvem han fremstår som i andres bevissthet. Han representerer en arketype som kan kalles. Frelseren. Gudesønnen. Kristusbevissthet og Kjærlighetsbringeren, for å nevne noen. (Andre eksempler på mennesker som har levd ut arketyper med sterkt varierende kvaliteter kan være Mao, Hitler og Florence Nightingale.) Denne solformørkelsen vil si at verden kommer til å måtte ta ett oppgjør med sin dyrking av gamle arketyper. Det vil enten skje gjennom at vi opplever de negative konsekvensene (fundamentalistisk galskap) det kan få for andre når noen lar seg besette av slike arketyper, eller gjennom en positiv erfaring av å kjenne hvordan en mytisk storhet og kraft spiller seg ut gjennom deg som er ett ganske vanlig menneske.

Bli ditt ideelle deg.

Det solformørkelsen oppfordre deg til er å se for deg det største og mest ideelle bildet du kan skape av deg selv, for deretter å begynne å fylle det med dine tanker, følelser og vilje.  På denne dagen er det fint å se på deg selv som ett frø fra ukjent plante som er i ferd med å fødes inn i verden. Det er også uhyre fascinerende å tenke på at denne solformørkelsen skjer på nøyaktig den samme dagen (vårjevndøgn), hvor lyset for første gang i år dekker en større del av døgnet enn natten. Så det er en overgang fra mørke til lys, som begynner med at det gamle lyset viskes ut og blir til en svak skygge, slik at det nye klare og sterke lyset kan fødes og komme inn i verden uten å bære med seg den fortiden og alt det som har vært. Med andre ord. Tid for blanke ark og fargestefter tel.