Saturn retrograd

 

  1. Mars til 2. August ( 9. November) 2015

En planet som går retrograd ser ut som den går baklengs når man ser på den fra jorden. Hvis vi hadde stått på solen, så ville alle planetene hele tiden beveget seg fremover på vanlig måte. Det er med andre ord ingen planeter som virkelig går baklengs. Det bare ser ut slik fra vårt ståsted.

Det samme gjelder virkeligheten vi erfarer når en planet er i en retrograd periode. Det kan virke som om det går baklengs, men i virkeligheten går det fortsatt fremover, bare på en litt annen måte enn den vanligste.

 

Saturn er forbundet med hvordan ting faktisk virker i denne fysiske verden av tid og rom.

Saturn krever ansvar, pålitelighet, orden og struktur for at ting skal virke i verden.

I den fysiske verden er Saturn de fysiske lovene som holder ting sammen og som du ikke kommer utenom. Det finnes mirakler, men det er ikke Saturns departement. Saturn handler om at du får etter innsats og at årsak fører til virkning, I indisk mytologi sees Saturn på som Herren over Karma og det unngåelige. Vi kan si at med Saturn er det enormt viktig å lære av sine feilgrep og forstå hvordan saker og ting faktisk virker i den fysiske verden.

Når Saturn går retrograd er det påkrevd at man ikke barer durer frem og tror at alt ordner seg av seg selv. Man må også være mere nøyaktig, ansvarlig og påpasselig enn når den går direkte. Det er mere krevende å rette opp etter feil og tabber og ting som går feil gjør det ofte med større tyngde og grundighet enn når den følger sin vanlige bane over himmelen.

 

  1. Mars til 2. August.

 

Den 14. Mars 2015 går Saturn retrograd på 4 grader + i Skytten

Den 15. Juni går den over i Skorpionens tegn

Den 2. august snur Saturn igjen og begynner å gå direkte på 28 grader i Skorpionen.

Den 19. September går Saturn in i Skyttens tegn

Den 9. November går Saturn over det samme punktet når den først begynte å gå retrograd.

 

Det vil si at hele perioden fra 14. mars og frem til 9. November 2015 er under innflytelse av de kreftene som sette si sving når Saturn går retrograd.

 

Vi kan dele dette inn i fire hovedperioder.

 

Saturn retrograd i Skytten som strekker seg fra 14. mars til 15. Juni

Saturn retrograd i Skorpionen strekker seg fra 15. Juni til 2. August.

 

Saturn direkte, men fortsatt i samme område som den gikk retrograd i Skorpionen

  1. August til 19 September

Saturn direkte i Skytten, men fortsatt i området hvor den gikk retrograd i Skytten.

  1. September til 9. November

 

Saturn retrograd er forbundet med at Saturn virker på en annen måt enn når den går direkte. Når den er direkte kan vi manifestere og skape mere uhindret av det som har vært før. Det å starte helt nye og totalt uprøvde prosjekter når Saturn går retrograd er dermed ingen god ide.

 

Derimot er det en god ide å :

RE-starte Re- Organisere, Re-strukturere RE-parere og RE-orientere seg når Saturn går RE-trograd.

 

Den første perioden som strekker seg fra 14. Mars til 15. Juni med Saturn retrograd i Skytten er forbundet med å reorientere sine planer, visjoner, meninger og mål. Se gjerne at du har samme mål, men trenger å finne nye veier og metoder for å fullbyrde dem. Du trenger å handle i samsvar med de større lovene om hvordan energi virker for å lykkes. Det er også viktig for deg at du virkelig tror på og ønsker det du arbeider med for å få det til. Hvis ikke vil du motarbeide deg selv og spenne bein under deg selv uten helt å se hva du virkelig gjør. Hvis du har fjerne visjoner som aldri blir noe av, så er dette en fin tid å gi slipp på dem. Saturn ber deg om å sette deg mål og ha entusiasme for prosjekter som er gjennomførbare og i samklang med din egen overbevisning og mening. Du bes også om å ta en liten re-orientering rundt hvordan du tenker og reflekterer over livet. Du trenger å gi deg selv tilgang til en sannhet som er i samsvar med virkeligheten og din faktiske situasjon. Denne perioden er som sagt mere orientert mot å få jordet dine tanker, visjoner, idealer og bevissthet, enn mot å få det omgjort til handling.

 

I den andre perioden som strekker seg fra 15. Juni til 2. August er det først og fremst en emosjonell og følelsesmessig Re-orientering og Re- vitalisering som vil gi det beste resultatet.  Saturn beveger seg nå gjennom Skorpionens livsområder.

Den mytologiske forbindelsen med det stedet i Skorpionen hvor Saturn vil snu den 2. august er kjærlighetens tilgivende og frisettende kraft. Dette er ikke en tid hvor det vil fungere å være hardhjertet og rope ut at den som er med på leken må tåle å smake steken. Det vil være som å gi ris til egen bak. Sjelen sier at det er viktig for deg å lære at du kan gripe inn og gjøre noe for andre som følelsesmessig er verre ute enn deg. Gjennom å være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg, vil du i neste omgang generere en energi av kjærlighet som vil strømme mot deg. Tenk mere på hvordan du kan gjøre noe som er verdifullt for andre, enn hvordan du kan få det som du vil og tilfredsstille dine egne behov. Du har ikke ansvar for andres følelser, men du har ansvar for alt du selv er og gjør mot andre. Hold etter beste evne orden og klarhet i ditt eget hjerte. Slik at du kan strekke deg mot en større enhet og ikke fanges av de overmannende kreftene som fra tid til annen strømmer gjennom ditt følelsesliv.  En evne til å stå støtt i seg selv og ta ansvar for egne følelser er den beste måten å håndtere Saturn på i denne perioden.

 

I tidsrommet 2. August til 19 . September går Saturn igjen direkte: Den har snudd og går dermed i de samme sporene for tredje gang. Dette er testen. Klarer du å huske det du har lært om følelsesmessig ansvar og modenhet? Selv når du møter utfordringene under nye omstendigheter og med nye navn? Her dreier det se gom å ha fått en større emosjonell visdom og modenhet, som gjør at du nå kan håndtere nye situasjoner som før var vanskelig for deg.  Har du brukt denne gaven riktig, så er du nå ett mere modent. Selvsikkert, stødig og kjærlighetsfullt menneske enn du var før den retrograde perioden tok til den 14. Mars. Hvis du ikke har lært noe særlig så møter du nå ganske direkte konsekvensen av din egen emosjonelle ubalanse og uansvarlighet. Dette gir deg nok en mulighet til å vokse videre og forandre deg selv til å bli ett sterkere, klarere og mere helstøpt menneske.

 

Den siste og avsluttende stafettetappen på denne retrograde perioden til Saturn er tiden fra 19. september til 9. november. Saturn har fått opp farten og er i normalt luntetrav når den går in i Skytten den 19. september. Når har du ikke lengre tid til å sitte å kjenne på alle følelsene og lure frem og tilbake, Nå fungerer det hvis du spontant er i stand til å følge din indre visdom, visjon og entusiasme. Dette dreier seg om visjon omsatt i fornuftig handling og fungerende praksis. Uansett vil det du gjør nå få konsekvenser. Hvis du har idealer og mål som fører til ubehagelige konsekvenser og ikke spesielt hyggelige resultater, så vil du få dette. Det viktige er med andre ord at dine handlinger og måter du møter den ytre verden og virkeligheten på er i samsvar med dine egne indre verdier og idealer. Hvis alt har fungert etter «planen» så er du den 9.november blitt ett menneske med mere innsikt og visdom. Du er bedre i stand til å skille drømmer fra virkelighet og forstår at idealer egentlig bare har noe for seg når de omsettes i en eller annen form for praksis. Du er i mindre grad avhengig av andres anerkjennelse, meninger og beundring og i større grad i stand til å ta selvstendige avgjørelser basert på egne verdier og virkelighetsoppfatning. Ja du ser rett og slett frem mot å kunne leve i den fysiske virkelige verden som er rundt deg i øyeblikket og samtidig lever fullstendig harmoni med dine egne visjoner, idealer og mål.  Du har forstått at det er hvem du Er som er det viktigste, ikke hva andre tror du holder på å gjøre. Du har sett at det er gjennom å Være den du ER at du kan skape den virkeligheten du ønsker å være en del av.