Weekend kurs 10. Oktober 2015

Den store arkana • 

Tarotkortene brukes til livsveiledning og bevisstgjøring om aktuelle situasjoner og spørsmål i livet. De 78 kortene er delt inn i den store og den lille arkana. Den store arkana dreier seg ofte om de spirituelle og arketypiske temaene de fleste møter på sin livsvei.

Kurset gir en innføring i tarotkort med spesiell fordypelse i den store arkana.  Kurset vil også gi en kort innføring i tarotstokkens oppbygging og utforming. Det er mange myter og ideer om tarotstokkens opprinnelse og bruk. I kurset vil du få svar på spørsmål som: Hvor kommer den fra? Hvor gammel er den? Hva har den blitt brukt til?

Gjennom å gjennomgå kortene vil vi forsøke å forstå kortenes essens og deres arketypiske betydning. Kortene kan være et viktig redskap i din selvutviklingsprosess. De kan vise hvor er du i din spirituelle prosess nå? Hva er ditt viktigste fokusområde? Hvor kan du best rette energien din? Finn ditt fødselskort og ditt personlighetskort.

Undervisningen vil ta i bruk øvelser, indre reiser ol. for å bli kjent med kortene. En del av læringen vil være å trekke kort på seg selv og andre i ulike typer legg.

Målet for kurset er å bli godt kjent med de 22 arketypiske energiene som danner den store arkana og å kunne se hvordan de virker i livet ditt nå, samt kunne sette sammen kortene i ulike typer legg.

Tarotkurs: Den store arkana.
Tidspunkt: Ved neste korsvei

Tid: lørdag 12.00-18.00 /søndag 12.00-18.00

Sted: Unitysenteret i Oslo, Møllergata 23

Pris kr 2500,-.

Tarotkort kan kjøpes på kurset. Kursholder er Per Henrik Gullfoss og Briana Holberg.

Påmelding/info:
e-mail: holberg@magasinetharmoni.no
Tlf: 93420202

www.astrologiskolen.no