Nymåne 7 august

Gjenopprettelse av Orden

Fullmåne 7 august på kvelden.

Det som skjer er at det som har løpt løpsk bremser opp. For noen virker det som om ting stopper, Mens det virkelige arbeidet begynner. Stikkord for det som skal skje fremover er gjenopprettelse av mening, harmoni og kvalitet i menneskelige og samfunnsmessige forhold. Fra og med 12 august vil det bli nødvendig å gå gjennom fortidens «papirer»- utsagn og påstander, for å sjekke hvordan de har virket og om de har substans og sannhet i seg. Dette er en ny begynnelse. Den krever organisering, ledelse og evne til overblikk. Din oppgave på det personlige plan er å se hva som er til det beste for deg, andre enkeltpersoner og helheten. Det vil ikke fungere å ofre den ene av disse til det beste for de andre. Enten er det bra for alle parter, eller dårlig for samtlige. Denne fullmånen vil med all tenkelig klarhet vise deg hva som fungerer, hva du må undersøke nærmere og hva du må ordne opp i. Når solen kommer frem blir alt det som har vært skjult av skyggene synlig og må ryddes.
Da blir det så vakkert der du er.
Astrologiskolen åpner for nye elever som går på visdommens vei den 7. september

Foredrag i Oslo i september

2- 3 september holder jeg disse to astrologiske foredragene på Unity messen i Oslo… Du er hjertelig velkommen

Astrologi – Veien til Visdom
Ditt horoskop er den mest fantastiske «boken» du kan lese. Astrologi er universets visdom og vitenskapen om tiden. I foredraget vil vi se hvordan du kan få tilgang på en forbløffende innsikt.

 

Astrologi og Spirituell bevissthet.

Spirituell bevissthet er revolusjonær. Den krever at du ser på deg selv, virkeligheten og universet på en ny måte. Horoskopet gir deg flere nøkler til hvordan du kan legge ut på livets mest fantastiske reise. Den som går hjemover og til essensen av hvem du er og forståelsen av hvorfor du har lagt ut på denne jordiske seilasen.

Foredrag 22.Mars

Menneskehetens Spirituelle Historie:

Foredrag av: Per Henrik Gullfoss

Ved siden av å være religionshistoriker er Per Henrik Gullfoss Cand Phil i teatervitenskap fra Oslo Universitet, Tittelen på han ans hovedoppgave, het: Teateret , et speil av bevissthetens utvikling. I dette foredraget samler han et livs erfaring med astrologi, myter, tarot og regresjoner med sin vitenskapelige forskning og intuitive innsikt. Foredraget er for De som ønsker å få en dypere innsikt i sin sjels intensjon og historie helt fra den tid hvor de t ytre univers ble til og frem til i dag.

Vi vil ta en ekstra god titt på de tre templene fra Atlantis og betydningen de har for dagens religion og spiritualitet. Alle religioner og åndelige retninger vi har i dag har sitt utspring i et av disse tre templene. Vi skal se på essensen av de spirituelle retningene vi i dag kaller religion og hva som egentlig ligger i kjernen av vår åndelige søken og erfaring.

Kostnad er kr 50, som frivillig betales i etterkant av foredraget hvis man er strålende fornøyd.

Absurde svar kommer fra et absurd utgangspunkt

Redctio ad absurdum: Naturvitenskap og kristenfundamentalisme Redusert til det absurde.

Per Henrik Gullfoss

Uttrrykket Reductio ad absurdum (latin for «reduksjon til det absurde») kan spores tilbake til gresk og stammer fra den Eleutiske skole som ble grunnlagt rundt 400 f.v.t.. Argumentet «reduksjon til det umulige», ble ofte brukt av Aristoteles.

Det er en type logisk argument hvor en påstand som medfører et absurd resultat, fører til en forståelse av at den opprinnelige antagelsen må ha vært gal, siden den førte til dette absurde resultat. Dette er også kjent som bevis ved kontradiksjon.

Denne tankegang ble tatt på alvor gjennom hele antikken og sies å ha hevet standarden på argumentene og argumentasjonen i den greske antikken. Platon forsvarer og argumentere for denne tankegangen i mange av sine verker.

La oss for moro skyld prøve denne logiske formelen på den naturvitenskapen som hevder at verden kun er en slags biologisk maskin og at alt som finnes er den fysiske virkelighet. Samtidig skal vi prøve den på en annen teori, som av naturvitenskapen ansees for å være absurd. Nemlig den at Gud skapte verden på seks dager og at menneskene levde på jorden side om side med dinosaurene. Dette virker kanskje som en søkt teori, men flere av de amerikanske presidentkandidatene fra den republikanske siden mente dette. Så alternativet til Trump var muligens en kristen fundamentalist.

La oss begynne med naturvitenskapen.

Utgangspunkt for denne typen naturvitenskap er at virkeligheten slik den eksisterer er et rent fysisk fenomen.

Resultatet av en slik premiss er at følelser og tanker egentlig ikke eksisterer og kun er et produkt av den fysiske fremtoningen av en kropp og en hjerne. Livet har heller ingen annen mening enn en kortvarig fysisk blaff av bevissthet. Kjærlighet blir en ren fysisk konsekvens og har ingen gyldighet eller eksistens i seg selv. Hele universet er da en rent fysisk forekomst. Men denne forekomsten må da ha oppstått av seg selv. Noe som er umulig siden alt i den fysiske verden i følge vitenskapen må ha en årsak som fører til en virkning.

Vi kan med andre ord slå fast at det logiske begrepet «reductio ad absurdum» kan brukes på den delen av naturvitenskapen som utelukker alt annet enn den fysiske virkelighet som eksisterende. Siden alt som finnes sies å måtte ha en fysisk årsak, så blir selve universets tilblivelse en umulighet og absurditet.

Skapte Gud jorden på 6 dager.

De fleste vitenskapsmenn vil være enig med meg i at tanken om at mennesket og dinosauren levde samtidig på jorden som et resultat av forestillingen om at Gud bokstavelig talt skapte jorden på seks dager, før han tok fri, er ganske absurd . Svært mange åndelige mennesker er her enig med vitenskapens konklusjon om at resultatet av disse premissene fører til «reductio ad absurdum.» De samme premissene ligger til grunn for tanken om menneskeskapte klimaendringer er oppspinn, siden det er Gud som ordner den slags.

Jeg synes det er morsomt å se at den rent fysisk evolusjonsvitenskapen i bunn og grunn fører til et like absurd resultat som kristenfundamentalistisk tankegang. Allikevel er det ene hos de fleste nordmenn betrakter som en selvfølgelig sannhet, mens det andre ansees for å være ren og skjære galskap. La oss derfor like godt skjære de to over en kam og innse at begge påstandene faller dødt til jorden på grunn av at selve startpunktet for tankegangen fører til en forståelse av virkeligheten som er redusert til det absurde. 

Hvis jeg med kniven på strupen skulle være nødt til å velge hvilken som er mest absurd av disse to tesene måtte jeg i strid med meg selv og all min innlærte «fornuft» og innsikt måtte erklære at den kristne fundamentalistiske teorien tross alt er mindre absurd enn den vitenskapelige tesen. Siden fundamentet for vitenskapen er bygd på at enhver virkning har en årsak, blir det komplett umulig å se logikken i at den første virkning var helt uten årsak. Ideen om at det finnes en slags superbevissthet som skapte hele universet på seks jordiske dager er også en veldig avansert form for absurd logikk, som overser alle de funnene vitenskapen har gjort opp gjennom årene, men fremstår allikevel mindre usannsynlig enn den vitenskapelige modellen som her er skissert.

Som man beveger seg på denne veien gjennomskuer man stadig flere av de vedtatte sannhetene. Hva er det så som kjennetegner en åndelig søkende bevissthet, som ikke er absurd?  Vitenskapen søkte en gang mot en utvidet forståelse, fordi den gjennomskuet de feilaktige konklusjonene og absurde argumentene som tok utgangspunkt i at jorden var universets sentrum og at man ikke kunne forstå noe av verdens egentlige mening og opprinnelse annet en gjennom Guds ord. De første vitenskapsmenn var alle sammen dypt åndelige og åndelige søkere. Det gjelder folk som Darwin, Newton Galilei, Bruno, Einstein o.s.v. Det som kjennetegner en åndelig søker er at man søker en utvidet bevissthet og dypere sannhet. Det fører til at man gjennomskuer de vedtatt normer, sannheter og dogmer og åpner for en utvidet bevissthet og forståelse av Livet. Det som alltid vil skje for åndelige søkere i ytterkanten av den kollektivt tilgjengelige sannhet er at de kommer på kant med vedtatte sannheter. I dag vil en åndelig søker både være på kant med premissene til gamle skriftbaserte religioner og til naturvitenskapelige dogmer og sannheter.  Som man beveger seg på denne veien gjennomskuer man stadig flere av de sannhetene som er basert på «reductio ad absurdum».

Jeg sier ikke her noe om hva  Sannheten i seg selv egentlig er. Jeg snakker kun om at den åndelige søker stadig vekk vil fjerne stadig mere av spindelvev og mørke som har skjult sannheten med påstander som faller på sin egen urimelighet. Eller som det her er sagt er basert på påstander som kan motbevises gjennom «reductio ad absurdum»: Lykke til på reisen videre med å ekspandere bevisstheten og fjerne spindelvevet som skjuler eksistensens egentlige natur og mening.