Bevissthet, reiser og Tarot

Innføring i tarot.

Vi leker med kortene og får en forståelse av de tre hovedtypene med kort og hva de forteller oss.

Den store Arkana.

Vi ser på den store arkana som en mytisk fortelling om menneskehetens spirituelle vekstmulighet og hva denne reisen gjennom det jordiske liv sier om vår reise fra ubevisst spirituelt barn til opplyst åndelig mester.

Hoffkortene.

Vi ser på hoffkortene som rollefigurer i vår tindre teater. Vår oppgave er å beherske og mestre flest mulig av rollene livet tildeler oss. Som Shakespeare sa… life is but a play and we are but players.