Astrologi • Tarot • KonsultasjonerPer Henrik Gullfoss

Per Henrik Gullfoss har arbeidet med alternativ bevissthet og spirituell utvikling i en årrekke. Han gir personlige konsultasjoner, foredrag, kurs og undervisning innen temaer astrologi, tarotkort og spirituell selvutvikling.

Han har studert astrologi og tarot siden 1980 og har fått publisert over 25 bøker om astrologi, tarot og beslektede emner i Norge, Danmark og USA. Han har vært undervisningsleder ved Den Nordiske Astrologiskolen siden 1992. Han er utdannet cand. Philol. ved Universitetet i Oslo med bl.a. fagene teatervitenskap, religionshistorie, sosiologi og sosialpedagogikk.

Han har også utdanning som firewalk instruktør, og arbeider med krystaller, regresjoner til tidligere liv m.m.   Han er kjent for sin inspirerende, underholdende og kunnskapsrike undervisning.

Kurs: 20.-21. oktober 2018

Astrologi – lær å forstå horoskopet ditt

med Per Henrik Gullfoss og Briana Holberg

Lær å forstå deg selv og andre på en ny måte.
Kurset vil vi ta for oss elementene som danner den menneskelige psyke som kjærlighet og relasjoner ( Venus), følelser (Månen)
grensesetting (Saturn), ekspansjon (Jupiter), identitiet (Solen), spiritualitet (Neptun), originalitet (Uranus), kraft og energi (Mars)
transformasjon (Pluto) samt sårene (Chiron).
Kurset baserer seg på planetene i horoskopet og deres plassering i element, kvalitet og tegn samt deres innbyrdes forhold.
Kurset inkuderer opptegnet horoskop. Kurset er beregnet på begynnere eller de som har litt kjennskap til astrologi.

Tid: lørdag/søndag 20.-21. oktober kl. 11-17  inkl. matpause, kaffe/te/kjeks serveres
Sted: Mind Body Spirit, Skovveien 13, Oslo
Pris: 2200,-

Henvendelse og informasjon:
E-mail: mail@magasinetharmoni.no
Briana Holberg, mobil 93420202
eller Per Henrik Gullfoss mobil 93420205
For mer info trykk her